Valid XHTML 1.0 Transitional


Snabbnavigering

» Hem
» Slippa inbrott
» Risker med Lås cylindern
» C-profil
» Trasigt Lås?
» Intervju med 20 tjuvar
» Vad köpa för inbrottsskydd?
» Larm
» Larm-Centralenheten
» Larmdetektorer
» Larmdon
» Larmsändare
» Trådlösa larm
» Risker med telefonledning
» Risker med GSM
» Referenser/Länkar
» Kameraövervakning
» Bygg eget billigt GSM larmLarm

Plats skyddsmetod Poäng
5Vetskap om larm 76
15Skylt om larm 56


Skyddsmetoden "Larm " (här syftande på Inbrottslarm/Villalarm/Hemlarm) är en tung bit att beskriva och den delas därför upp i fyra undergrupper:

  • Larmets centralenhet
  • Detektorer eller sensorer ex. magnetkontakt eller PIR detektor
  • Larmdon ex. siréner eller blixtlampor m.m
  • Larmsändare för överföring via GSM eller telefonledning


Larmets centralenhet

Centralenheten kan vid larm från en sensor välja att dra igång ljusblixtar, larmsiréner och skicka meddelanden till förvalda telefonnummer etc.
Hur beslutet skall tas kan hos intelligentare centralenheter programmeras, så att den kanske inte drar iväg ett larm för enbart en rapport från en sensor, utan väntar in även en andra sensors larm innan den drar igång skarpt larm.

Den sistnämnda typen av larm kallas ofta A-larm och är tex det polisen eventuellt kan tänkas åka ut på.
Vaktbolag resonerar ofta likadant.
Ett B-larm innebär att endast en sensor/detektor har aktiverats och det anses vara för stor osäkerhet att bara åka ut på sånt, då det alltför ofta då är fråga om falsklarm.

Till centralenheten finns en keyboard för aktivering/deaktivering av larmet, något som i vissa fall även kan göras med en trådlös sändare, precis som de flesta moderna billarm har i dag.
Det är viktigt att centralenheten inte placeras så att tjuven snabbt hinner slå sönder den när denne kommer in i huset.
Centralenheten bör gömmas medan avstängnings-anordningen (keyboarden) placeras i hallen, direkt innanför ytterdörren.
Det är sedan bra är om inga synliga trådar visar vägen till den gömda centralenheten.

Larmets centralenhet bör som extra säkerhet skyddas genom att utrymmet där centralenheten sitter, har en egen detektor som utan fördröjning avger ett larm om någon tar sin in där.

Det finns en mängd centralenheter att köpa ex. Tjeckiska Jablotrons kameralarm
eller Wisdom.

Valet av centralenhet styr sedan i princip valet för alla detektorer och larmdon du sedan ska köpa, då det inte finns någon standard för hur de ska kommunicera mellan fabrikaten.
Enda likheten är att de i bästa fall använder samma frekvens, men det kommer man inte långt med.

Larmdetektorer/sensorer

Magnet sensorer: Dessa enkla men effektiva sensorer används för att övervaka dina fönster och dörrar.
De kommer vanligtvis i två delar. En del av larmet är knuten till den fasta karmen runt ditt fönster eller dörr.
Den andra delen är knuten till den vanligtvis öppningsbara fönsterbågen.
När larmet är inställt och på plats kommer varje obehörigt intrångs försök, att skilja magneterna åt och larmet aktiveras därmed.
Några magnetiska larm är så känsliga att även en rubbning av den låsta fönstret eller dörren, kommer att utlösa larmet.

Vibrations och stöt-detektor: De använder piezo elektriska material som avger en svag elektriska spänning om de kommer i rörelse. En vibrations/stöt-detektor kan vara bra att ha på exempelvis altandörren så att larmet går redan när kofoten körs in genom dörrspringan. Pris för en trådlös 868 MHz vibrationsdetektor ofta mellan 500 och 1.000 kronor. En trådad ligger däremot ofta under 500 kronor.

Luft-tryckskänsliga larm/sensorer: Dessa sensorer innebär att den minsta förändring i lufttrycket, ex. genom att ett fönster öppnas eller stängs, aktiverar larmet.
De är så känsliga att de kan täcka ett område på upp till 300 kvadratmeter.
När dessa enheter är inställda på känsligaste läge, sägs det att en enkel beröring av t.ex. en hand på dörrhandtaget, aktiverar larmet.
En av fördelarna med den här typen av larm är dess mobilitet. Många av de olika modellerna kan användas som personlig larmsystem när du är ute och reser. Denna larmtyp är också förhållandevis billiga att köpa.
www.combinedsafety.com
auto.howstuffworks.com
En kombination av en lufttrycks sensor och en frekvenslyssnare som lyssnar på frekvenser som genereras när glas går sönder finns här:
Jablotron GBS sensor


Infra Ljud detetektorer är en variant på ovanstående. Ljud är som bekant en snabb lufttrycksförändring och en infra ljuds-detektor lyssnar efter ej hörbart ljud som uppkommer i samband med att ex. en dörr eller fönster öppnas.
Om du har stora fläktar som automatiskt slår på eller av när huset är larmat, kanske du ska kolla lite bättre innan du köper en sån men visst är det en bra idé för ett vanligt självdrags-ventilerat hus.
De är heller inte lämpliga för radhus/parhus då de pga sin känslighet kan detektera grannens aktiviteter om det nu inte är helt lufttätt mellan husen. Exempel på en Infra ljuds detektor


Infraröda rörelsedetektorer: Rörelse detektor larm (PIR) är en av de mest konventionella larmen på marknaden i dag.
Det finns aktiva och passiva rörelsedetektorer:
Passiva detektorer, ofta kallade PIR, "lyssnar" framförallt efter strålning som ligger omkring 9,4 μm , dvs den strålning som en kropp på 32-33 grader utstrålar (hudens temperatur hos en människa).
Med hjälp av denna passiva infraröda teknik kan oftast en inkräktare lätt upptäckas.

Det går att ha PIR system med mycket smala sektorer som ex. läser av värmestrålning från ett smalt segment utefter fasaden s.k. linjedetektor.
Det gör att larmet går om någon går mot fasaden för att titta genom ett fönster.
Rådjur och andra som troligen inte går helt nära fasaden kommer däremot inte att orsaka falsklarm. Katter och hundar är normalt, beroende på installation, för låga för att aktivera larmet och kommer inte heller att aktivera larmet.
Fasaddetektor från GB trading
Mindre fasaddetektor från Jablotron

Generellt är PIR detektorer bra på att känna av rörelser i sidled, sett från detektorns synvinkel.
Rörelser rakt mot den är däremot svårare att detektera. Försök därför att placera den så att en ev. tjuv troligtvis inte kommer att gå exkat rakt emot detektorn, utan försök ta denne vinkelrätt från sidan.

Problem med PIR-system kan dock uppstå om solen håller på att gå upp och de tidiga solstrålarna lyser ex. på blad som sitter framför kameran och rör sig i den tidiga morgonbrisen - Då kan den falsklarma.
Försök därför att hålla rent från lösa föremål framför detektorn.
Varma luftströmmar från fläktar kan också orsaka problem.
Solinstrålning från fönster likaså.

Det senaste inom PIR tekniken är annars att de kompletteras med en inbyggd mikrovågs-sändare, där de efter en infraröd avvikelse, skickar ut en mikrovåg för att bekräfta att något rörligt föremål finns där innan larmet går till centralenheten - Detta för att undvika onödiga falsklarm.
kombinationsdetektor (PIR + Mikrovågor)

Det finns husdjurslinser som gör att mindre husdjur, katter och mindre hundar, skall kunna röra sig fritt i huset fastän det är larmat. (Ett alternativ till PIR detektorer, om man har husdjur, kan vara att installera en infra ljuds detetektor som nämndes en bit upp)
Det finns en teknik utvecklad av Visonic, kallad TSI (Target Specific Imaging) som gör att den kan se skillnad på kroppens form hos ett husdjur, upp till en viss storlek, respektive en människas form.

Aktiva infraröda detektorer (IR) skickar ut en egen IR stråle (våglängd på denna strålningen ligger omkring 0,8 ~ 0,95 mikrometer) och den lyssnar efter den reflekterande strålning som kommer tillbaka.
Sker det en tillräckligt stor förändring i den mottagande IR strålningen, så larmar den (lite som en radar). Denna teknik är, vad jag känner till, inte så vanlig i larm.


Laser detektorer för volymavkänning av större utomhusområden finns, men de kostar tyvärr omkring 50-60 Tkr + moms. laserdetektorLarmdon

Under avdelningen larmdon finns förrutom det vanliga, starka siréner och blixtlampor, nu även en intressant produkt

Rökgenerator
För att ytterligare försvåra för inbrottstjuven kan man vid larm snabbt fylla huset/lägenheten med ofarlig rök.
Detta försvårar för tjuvarna att lokalisera sig och ger ett extra stressmoment, förrutom det övriga med tjutande larm m.m.

Ett danskt företag har bla denna produkt - (Se gärna deras demofilm, till höger i deras hemsida, från ett inbrottsförsök i en stormarknads kassaavstämnings-kontor)
www.protectglobal.com
PDF broshyr om rökgeneratornEfter att ha tagit upp dessa tre enhter: larm, detektorer och larmdon, är det på sin plats med en kort beskrivning om samspelet mellan centralenheten, sensorerna/detektorerna och larmdonen

Kommunikationen kan gå via tråd/signalkabel eller trådlös. Jag kommer endast att beskriva den trådlösa metoden:

Trådlösa larm

När man talar om trådlösa larm menar man vanligtvis huruvida det är en kabel mellan de olika sensorerna och larmets centralenhet.
Om den signalleringen är trådlös använder sig den vanligtvis av frekvenserna 433,92 eller 868,42/868,65/868,95 MHz.

433 MHz hör normalt sett till lite äldre larm och delas av en mängd andra trådlösa apparater för hemmet, ex trådlösa termometrar och väderstationer, garageportsöppnare samt normal amatörradiotrafik.
Dessvärre kan ex. en amatörradio kontinuerligt sända på denna frekvens och i och med dess normalt sett större effekt, kommer den att effektivt att blockera all signallering mellan sensorerna och centralenheten.
Sker det ett intrångsförsök under den tiden, kommer centralenheten inte att uppfatta detta intrångsförsök och larm utgår alltså inte.
Problemet ligger dels i mängden apparatur som använder sig av just 433,92 Mhz, dels av att de får sända kontinurligt, utan avbrott för att släppa fram andra sändare. Vet en inbrottstjuv att du har ett larm som jobbar på just 433 MHz kan han med ganska enkla hjälpmedel störa ut dina sensorer, under tiden han gör inbrottet. Då gäller det att du även har några sensorer som är trådbundna, vilka tjuven i ett senare läge kommer att aktivera och utlösa larm.
Annars har du problem och du kommer att undra varför larmet inte fungerade, när du kommer hem och ser vad som hänt.

Detta problem är dessbättre till stora delar löst med införandet den högre frekvensen 868 MHz, där det är bestämt att sändande apparater inte får sända kontinuerligt, utan måste göra avbrott med jämna mellanrum vilket innebär att en larmsensor då kan sticka emellan och skicka sitt larm till centralenheten.
För mer information om 868 MHz tekniken - Läs gärna:
Wikipedia Z-Wave eller
Wikipedia ZigBee


Detta hindrar dock inte att en proffsig inbrottstjuv bygger, eller utomlands köper, en störsändare som jobbar på just 868 MHz, men det är lite knepigare än med 433 MHz där det är ganska enkelt och t.o.m. kan göras av misstag av husägaren själv, om han har för mycket apparatur som sänder på just denna frekvens.

Köper du en bättre trådlöst larmcentral bör den ha ett s.k. sabotageskydd som ger ett sabotagelarm om förbindelsen till sensorerna störs ut en längre tid, enligt ovan.
P.g.a. batterispar-funktioner kan det dock ta en stund innan det larmet avges och sedan kanske du inte ringer polisen bara för att sabotagelarmet har gått - Risken finns att du bara tror att det är någon typ av falsklarm.
Det kan ex. stå en lastbil med fjärrstyrd kran utanför ditt hus, som sänder på just 433 MHz, vilken triggat ditt sabotage-larm.


Sök gärna hos Post och Tele Styrelsen (PTS)
på 433-434 resp. 868-869 Mhz så ser du att för 433 MHz är "Amatörradio" högst upp i listan och "Larmtjänster" är, till skillnad från 868 MHz, inte alls är omnämnt för 433 MHz.

Tråd är oftast säkrast och 868 MHz är det näst bästa alternativet. Trådlöst går däremot ofta fortare att installera än tråd (dock inte alltid om man ex. får problem med störningar och reflexer).
Jag skulle rekommendera att du åtminstone har några sensorer som går via kabel eller som sitter direkt inbyggda i centralenheten och att du i övrigt använder 868 MHz utrustning, om plånboken tillåter det - Men bättre ett 433 MHz larm än inget larm alls!Och nu har det slutligen blivit dags att tala om kommunikationen mellan centralenheten och dig - Helst då med nåt bättre än enbart en tjutande sirén, eftersom vi skriver om moderna inbrottslarm!
Vi ska därför nu ta upp ämnet larmsändare.

Larmsändare


Om centralenheten skall skicka iväg larmet via förutbestämda telefonnummer kan det i sin tur gå trådlöst via mobilnätet eller via traditionella telefonledningar.
Installation av larm till de fasta publika telefonledningarna (PSTN) måste normalt sett ske i husets/lägenhetens första teleuttag i teleslingan, om flera telefoner finns.
(Annars kan larmsändningen lätt förstöras enbart genom att lyfta luren på en telefon, inkopplad i ett jack före larmet, i bostadens teleslinga)

Många centralenheter har möjlighet att, vid larm, spela upp ett förinspelat röstmeddelande, som spelas upp när mottagaren har svarat.

GSM/GPRS/3G är ett vanligt alternativ om fast telefonförbindelse saknas, men då det har vissa fördelar som möjlighet att sända bilder, via MMS, eller textmeddelanden, via SMS, kan det komma ifråga fastän fast telefon redan finns indragen.

Risker med larmsändning via traditionell telefonledning


Telefonledningar brukar i normala fall betraktas som "säkra" men de kan tyvärr i sin tur saboteras t.ex. om en telefonledning går efter husfasaden och därför lätt kan knipsas av, före inbrottet.
Går ledningen skyddad hela vägen, djupt nere i marken, är det lite säkrare men vissa tjuvar förstör då telefonledningarna längre fram i telebolagets kopplingsskåp, därefter gör de obehindrat inbrott i villor och hos företag.

Detta har bl.a. Sydsvenska dagbladet en artikel om här:
Liga slår ut inbrottslarm i Lund
Villaagare kritisk till larmbolag efter inbrott

Kanske det är dags att förse även teleskåpen med inbrottslarm?

En annan fara är att tjuven kan ta reda på ditt fasta telefonnummer och ringa upp det precis när han gör sitt inbrott - Då har han åtminstone 2 minuter på sig innan larmsändaren får en chans att ringa upp, då påringningstiden normalt sett är så lång, innan telefonstationen automatiskt bryter uppringningsförsöket.
För motsvarande Mobila GSM/3G larm med exempelvis ett eget kontantkort, upplyser man förslagsvis inte omvärlden om larmets telefonnummer, varför den risken inte finns på samma sätt.
Att ha ett eget hemligt telefonnummer via en extra fast telefonledning, enbart för ett larm, kostar för de flesta mer än det smakar (140-145 kr/månad).

Det var lite om nackdelen med att överföra larmet via en fast telefonledning

Dessvärre har även den Mobila varianten en akilleshäl...

Risker vid GSM överföring - GSM störsändare

Bild- GSM störsändare
Mobil överföring, via det publika mobiltelefonnätet (PLMN) ex. GSM, GPRS och 3G, anses generellt vara något säkrare än fast telefonledning.
Du bör dock ha i bakhuvudet att det utomlands finns s.k. "GSM Jammers" som är byggda för att störa ut mobil telefontrafik.
Dessa kanske inte är tänkta som inbrottsredskap i första hand, utan mer ett sätt för ex. restauranger och teatrar att få en mobilfri miljö, vilket kan vara lovvärt, men de kan samtidigt, rent generellt, ställa till det för sina närmaste grannar och, om fel personer får tag i dem, ordentligt förstöra för våra inbrottslarm!

Länken nedan går till en som kan störa ut GSM trafik i upp till 60-80 meter
GSM jammer

Det ska påpekas att det i Sverige och troligen i de flesta väst europesika länder, bara är våra teleoperatörer som har tillstånd att sända på GSM banden, varför sändningsutrustningen är både olaglig att använda och även att inneha, i sverige.

Om någon skulle försöka föra in den i landet torde Tullen ta utrustningen direkt, om de upptäcker den.
I sammanhanget ska nämnas att vissa fängelser under de senaste åren, dock kan få dispens att använda störsändare för att förhindra kriminell aktivitet styrd inifrån fängelserna. Dessa och olika delar av det Svenska Försvaret, är dock de enda undantagen av förbudet.

Ett möjlig sätt att förhindra att GSM förbindelsen störs ut, kan vara att montera en GSM antenn, högt uppe på hustaket, och hoppas att den signalen kommer att vinna i kampen om basstationens uppmärksamhet (Ändå bättre kanske är om man kan montera denna GSM antenn på grannens tak en bit bort?).

Dessvärre är teorin svår att testa i sverige då det som sagt är olagligt att ens inneha en sådan störsändare - Det gäller även ett larmföretag som skulle vilja testa sin utrustning.

Mer om GSM störsändare


Andra fördelar och nackdelar med Mobil telefoni resp. fast telefonledning i larmsammanhang

Fördelen med mobiltelefoni är att man inte bara kan överföra röstmeddelanden utan också textmeddelanden i form av SMS eller bilder i form av MMS.
I normala fall är detta att föredra då de ger mer information, men det finns ett par tidpunkter per år då det är mindre säkert. Detta är som du säker vet, under Julafton och Nyårsafton då dessa tjänster brukar bli överbelastade med alla hälsningar.
I bästa fall kommer text/bild-medddelandet fram efter några timmar men i värsta fall kommer de inte fram alls.
Ha därför alltid din larmsändare med MMS/SMS och vanligt röstsamtal med automatiskt röstmeddelande, om du har den funktionen på ditt larm.

Det ska dock sägas att även vanliga fasta telefonledningar kan skicka bilder och textinformation men då måste du skaffa nåt som automatiskt kopplar upp en modemförbindelsen, vilket inte är så vanligt i hemma-larm sammanhang, då mobiltelefoni, normalt sett, anses tillräckligt säkert eller till och med säkrare än vanlig oövervakad telefonledning.
Därför har mobiltelefonin mer eller mindre har slagit ut modemuppkopplings-varianten.
Vill du vara ännu säkrare, med (nästan) både hängslen och livrem, ska du skaffa en övervakad fast telefonledning ex.
Multicom Online
www.safetel.se

och en GSM/3G förbindelse som livlina om den fasta telefonförbindelsen skulle förstöras.

Väljer man exempelvis övervakning av teleledning med larm efter först 30 minuter, kostar det inte mer än 100-200 kr per månad, enligt uppgift.
Även Mobil kommunikation som GSM/3G kan, som nämndes ovan, övervakas med dessa tjänster.

Naturligtvis kan tjuvar förstöra både den fasta teleledningen och samtidigt störa ut GSM förbindelsen men har du inte miljoner liggande under madrassen så kanske de hellre hellre väljer grannen utan larm eller motsvarande inbrottsskydd.

Glöm inte att sätta upp dekaler om "larm" efter installationen, vilket vi kom fram till var avskräckande!
Har du ett larm med övervakningskamera är det dessutom ett lagstadgat krav att du informerar om detta, ex. genom dekaler.
Bild - Larmdekal

Det var skyddsåtgärden Larm!


Copyright 2010 - 2012 by Bernt Grenmyr Stockholm. All Rights Reserved.